תרום ע"י קמפיין ראשי


תורמים

 
גבוה
עדכני
ישן

מתרימים


  גבוה     תורמים  

קבוצותבס''ד


שלהבת בכפור

שלהבת בכפור


...

פרויקט הנצחת זכרם הטהור של חסידי ברסלב בברית המועצות
מצטרפים, מנציחים ושותפים
הספר 'שלהבת בכפור' מגולל את סיפורם המפעים של חסידי ברסלב ברוסיה ואוקראינה, הוא מסיר את הלוט מעל 70 שנות מסירות נפש עבור היהדות, הקמת תלמודי תורה מחתרתיים, מקוואות, מנייני תפילה במרתפים, הדפסת ספרי קודש, ההתקבצות השנתית יחד באומן בראש השנה, למרות הפחד והאימה, ועוד פעולות קדושות שנעשו בצל הדוב הרוסי בתקופת הרדיפות והגזרות הקשות של השלטון הקומוניסטי.
בספר, בן 680 העמודים, מונצח זכרם הטהור של עשרות חסידים שנרצחו על ידי השלטון הסובייטי או הוגלו לסיביר ועקבותיהם לא נודעו, תוך חשיפת מסמכים ותמונות שמעולם לא פורסמו.
המגמה היא להדפיס את הספר בכמה שיותר עותקים, בשלוש מהדורות: עברית, אנגלית, ורוסית, כדי שסיפורי מסירות הנפש יגיעו לכמה שיותר יהודים.
"אמר, שיספרו כמה מעשיות מאנשי שלומנו, ומכל אחד ואחד יהיו כמה מעשיות" (חיי מוהר"ן שכ"ז)
כל מי שתורם לכל הפחות 260 ₪ מלבד הזכות והשותפות בהנצחת הקדושים והטהורים ובחיזוק ליראת שמים שישאבו הקוראים מהסיפורים, יקבל את הספר במתנה עד לביתו
וכל המוסיף – מוסיפין לו מן השמים
אפשרות להנצחות והקדשות בכל המהדורות
היה שותף!


...

תזכו למצוות

שלהבת בכפור

......

With many thanks for your considerationתזכו למצוות

×
graf

הסכום לתרומה
כפול מספר חודשים

(ללא תפיסת מסגרת)


הסכום לתרומה
בחלוקה למס' תשלומים

(תפיסת מסגרת)graf
×
graf

תווים שנותרו 100


graf
×
graf

Connecting to PCI Server...

graf
×
graf

תודה על תרומתך לשלהבת בכפור


: הסכום

: אסמכתא

back
back