מדיניות פרטיות


פרטיותך חשובה לנו. בכדי להגן באופן ראוי על פרטיותך ניסחנו את מדיניות פרטיות זו.

פרטיות

משתמש הקצה מכיר בזאת שכל ההודעות והתכתובות באתר הם פומביים ואינם מהווים התכתבות פרטית, ולכן צדדים שלישיים רשאים לקרוא את התכתובות של משתמש הקצה מבלי ידיעתו.

החברה אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ו/או עמותה ולכן לחברה אין כל יד ורגל והיא נקייה מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה בקהילות.

כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה לחברה את זכות השימוש באותן הערות, הודעות לכל מטרה חוקית מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.

הענקת רישיון

על ידי כל פרסום אשר משתמש הקצה מבצע באתר או באמצעותו, יהא משתמש הקצה, כמי שנתן לחברה רישיון, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את הפרסום לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו.

המידע אותו אנו אוספים

אנחנו מחוייבים לכבד את פרטיותך ברשת ומכירים בצורכך להגן ולנהל את המידע המזהה שהינך חולק עמנו.

"המידע הנאסף" הוא כל מידע שניתן לעשות בו שימוש, בין אם לבד ובין אם בצירוף מידע אחר, בכדי לזהות באופן אישי אדם פרטי, ובכלל זה, שם פרטי ושם משפחה, טלפון, פרופיל אישי, כתובת מגורים או מקום עבודה, כתובת דואר אלקטרוני או כל מידע אחר.

נכון לעכשיו, אינך נדרש לספק מידע מזהה בכדי לקבל גישה למידע הקיים באתר. אולם, בכדי לקחת חלק בחלק מהשירותים הניתנים באתר, תצטרך לספק כל או חלק מנתונים אלו.

כל מידע, וידאו, תמונה, נתונים, טקסט, מסמכים או כל תוכן אחר המפורסם.נשלח על-ידך באזור פומבי באתר, יפורסם למשתמשים האחרים באתר גם אם מידע זה מכיל מידע מזהה.שים לב שאם הינך מפרסם את מידע ליצירת קשר עמך, אתה עשוי לקבל הודעות שדלנות ממשתמשים ומבקרים באתר. אני מעודדים לפרסם רק מידע לגביו אתה אתה בטוח שברצונך להפוך אותו לזמין לכל

השימוש שאנו עושים במידע הנאסף

במידה ותגיש אלינו מידע מזהה באמצעות האתר, אזי אנו נעשה שימוש במידע הנאסף בכדי לשפר את השירותים הניתנים לך, ליצור עמך קשר ולזהות ולאמת את גישתך לשירותים באתר.

אנו רשאים להעביר מידע מזהה לגביך, בין בארץ ובין בעולם, בין באתר מצ'י, ובין לצדדים שלישיים המספקים שירותים למצ'י. בנוסף, אנו נספק מידע מזהה לבעלי קמפיינים (כהגדרתם בתנאי השימוש) אשר זכאים לקבל את הכסף בהתאם לתנאי המשתמש של האתר, זאת בכדי לאפשר להם ליצור עמך קשר בטרם תתרום באפשרותך לשנות את המידע המזהה שישלח לבעל הקמפיין.

מצ'י תוכל לספק מידע מזהה ומידע בלתי מזהה לחברות בת ואם, חברות קשורות או לעסקים או אנשים פרטיים אחרים במטרה לעבד מידע זה. אנו דורשים שצדדים אילו יעבדו וישמרו על המידע בהתאם למדיניות, ואנו נוקטים בצעדים סבירים בכדי להגביל את השימוש במידע שכזה.

בנוסף, מצ'י רשאית לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שתספק לה בכדי לשלוח עדכונים, מידע וחדשות בקשר לשירותים הניתנים באתר.

אנו רשאים למסור את המידע המזהה שלך או כל מידע שהגשת באמצעות האתר והשירותים הניתנים בו במידה ויש לנו יסוד סביר להניח שמסירת מידע זה מסייעת ונדרשת

(1) לציית לכל חוק, תקנה, הליך משפטי או דרישת ממשל

(2) לאכוף את תנאי השימוש כולל חקירה של הפרות אפשריות

(3) לגלות, למנוע, או לעסוק בענייני מרמה ובטיחות

(4) להגן מפני נזק על זכויות, קניין, או ביטחון של מצ'י, המשתמשים בשירותיה, עליך ועל הציבור.

אנו רשאים לעשות שימוש במידע אנונימי או לגלותו לספקי שירותים שלנו בכדי לשפר את השירותים הניתנים על-ידינו ולהעשיר את חווית השימוש באתר ובשירותים הניתנים בו.

"עוגיות"

חלק מהעמודים באתר עושים שימוש ב"עוגיות"(קוקיס). "עוגיות" הן קבצים קטנים המאוחסנים במחשב של המשתמש על ידי אתר אינטרנט כדי להקל על שימוש באתר אינטרנט זה. "עוגיות" מסוימות וטכנולוגיות נוספות משמשות להשבת מידע מזהה אשר נמסר בעבר בידי משתמש באתר. מירב הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט ב"עוגיות", ובכך לקבלם או לא ולהסירם. בנוסף, אתה יכול להגדיר במירב הדפדפנים שברצונך לקבל הודעה בעת קבלת "עוגיה".

בשימושך באתר הנך מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם זה ובגיל 18 לפחות.