0%

יעד ₪

תרום ע"י קמפיין ראשי


...אנא המתן

birkat
birkat
birkat
birkat
birkat
birkat
birkat
birkat

תורמים

 
גבוה
עדכני
ישן

מרן רה״י הגרב״ד פוברסקי שליט״א

100 ₪

התורמים יבורכו - שיתרבה ממונם

מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי שליט״א

200 ₪

התורמים יזכו לגן עדן

מרן רה״י הגרב״ד פוברסקי שליט״א

100 ₪

לאחר ברכת הגר״ח קנייבסקי, הוסיף עוד תרומה


מתרימים


  גבוה     תורמים  

קבוצותבס''ד


ברכת יצחק

ברכת יצחק


...

ישיבת "ברכת יצחק" באור יהודה בראשות מורנו הגאון רבי אבינעם פוסטבסקי שליט"א, הוקמה לפני כ-35 שנה ונוסדה ע"י הגאון רבי יעקב פרידמן שליט"א ראש ישיבת תפרח—תושיה, והעמידה מתוכה אלפי בוגרים המפארים את עולם התורה.
הישיבה היתה חביבה אצל מרן ראש הישיבה הגריא"ל שטיימן זצוק"ל אשר הכיר בהצלחתה הגדולה בהעמדת תלמידי חכמים מתוך ידיעת והעמקת התורה. מרן זצוק"ל היה מגיע בקביעות למשא חיזוק במסיבות חנוכה עד סוף ימיו ממש.
חיבה והערכה מיוחדת הביע מרן זצוק"ל לראש הישיבה שליט"א. הגראי"ל זצוק"ל היה עוזר ומסייע על מנת להקל את העול מעל כתפיו של ראש הישיבה. במהלך תקופה קשה שחווה עולם התורה, הגראי"ל הרים תרומה מכובדת לראש הישיבה עת ביקר במעונו.
שעה קלה לאחר מכן נכנס אל מרן הגראי"ל ראש ישיבה מכובד, ותינה גם הוא את כאבו בשל הנטל הכלכלי הגדול שרובץ לפתחו; אך הגראי"ל הושיט לעברו מספר שטרות, ופטרו בכך. אותו ראש ישיבה לא התאפק, ושאל, ילמדנו רבנו: הרי הרב פוסטבסקי קיבל סכום עתק; מה ביני לבינו? ענה לו הרב שטיינמן: "הוא הגיע לפה עם אוטובוס בשונה ממך...".
כעת התלכדו בוגרי ותלמידי הישיבה באהבתם הגדולה לראש הישיבה להקל מעליו את המשא אשר מוטל על שכמו שנים רבות ולאחרונה הכביד מאוד במיוחד בשנה האחרונה. ראש הישיבה, ממרומי גילו, מכתת את רגליו ברחבי תבל - כדי לגייס את הסכומים הכבירים שנדרשים להחזקת הישיבה. אולם מאז התפשט נגיף הקורונה, חזקה עליו הוראתו של הגראי"ל שלא לבטל תלמוד תורה, כך שלא בא בחשבון כניסה לבידוד ממושך.
על מנת להעמיד בסיס קבוע לישיבה, יצאו במגבית חרום. פתיחת הקמפיין נערכה במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א אשר הראה את הערכתו וחיבתו היתירה רבת השנים לראש הישיבה שליט"א ואף יצא מגדרו ובירך את כל המשתתפים במצווה מיוחדת זו "שיזכו לגן עדן".
לאחר מכן עלו רבני הישיבה למעונו של מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א אשר מזה שנים רבות מלווה את הישיבה ואף מסר בה שיעורים כלליים פעמים רבות, מאחר והגר"א פוסטבסקי שליט"א תלמידו חביבו. הגרב"ד הרים תרומה נכבדה לפתיחת המגבית ואף בירך שכל השותפים למגבית חירום זו "יתרבה ממונם". לאחר ששמע על הברכה הנדירה של מרן שר התורה הגר"ח שליט"א שהמסייעים יזכו לגן עדן - הרים תרומה נוספת.
תלמידי הישיבה ובוגריה עושים את מרב המאמצים למען הצלחת הקמפיין, למען עתידה של הישיבה ולמען יקלו את העול מעל כתפיו של ראש הישיבה, שיוכל להפנות את כל משאביו למען תלמידיו-כבניו.


...

תזכו למצוות

ברכת יצחק

......

With many thanks for your considerationתזכו למצוות

×
graf

graf
×
graf

תווים שנותרו 100


graf
×
graf

Connecting to PCI Server...
graf
×
graf

תודה על תרומתך לברכת יצחק


: הסכום

: אסמכתא

back
back