...רק רגע

יעד ₪

תרום ע"י קמפיין ראשי

...אנא המתן

תורמים

 
  גבוה       עדכני       ישן  

מתרימים


  גבוה     תורמים  

קבוצותבס''ד


אהלי צדיקים

אהלי צדיקים


מפעל החיים של הרב ישראל מאיר גבאי נמצא בסכנה. מזה 40 שנה שהרב גבאי בונה ומשקם כל את כל קברי הצדיקים באוקראינה, וכל זה עלול להיהרס.

בתקופה האחרונה, בעקבות הקורונה, כמעט ואין רגל יהודית הדורכת בקברי הצדיקים ובבתי הקברות היהודיים ברחבי אוקראינה. האנטישמיות המתפרצת בכל רחבי העולם, לצד הבטלה והשעמום של החוליגנים המקומיים, מביאים לידי כך שכנופיות מקומיות פורקות את תסכולן על קברי הצדיקים ומנסות להשתלט על אתרי הקודש! החרפה עצומה! הביזיון מחפיר! מיד עם התפרצות הקורונה זיהה הרב גבאי את הסכנה ושכר תגבור מיוחד של שמירה למספר בתי קברות יהודיים וקברי צדיקים - הכוללת: שכירת שומרים מקצועיים הפעלת קשרים הצבת כלבי שמירה ככל שחולף הזמן והמשבר נמשך, יותר ויותר קברי צדיקים ובתי קברות נתונים לבזיון המחפיר בידי הכנופיות המקומיות שמנסים לחללם ולבזותם. כרגע, מתוך אלפי נקודות ברחבי העולם בהן הרב גבאי טיפל במהלך 40 שנות מפעל חייו - כ-58 בתי קברות ומאות קברי צדיקים באוקראינה זקוקים להצבת שמירה מיוחדת העולה הון רב! חלק גדול מן המקומות לא התמודדו עד כה עם בעיית התנכלות מצד הגויים המקומיים, וכעת יש צורך בבניית תשתית שמירה חדשה שלא הייתה קיימת כלל עד כה! ובכדי שפעולות אלו יצליחו, יש צורך בתשלומים נוספים במקומות הנכונים, וד"ל! צו השעה! עם ישראל נרתם במלוא העוז להגן על קברי הצדיקים וזוכים למסור קוויטל אישי לבעל שם טוב הקדוש בערב יום ההילולא

לשליחת קוויטל 02-582-90-10

תזכו למצוות
אהלי צדיקים

Rabbi Israel Meir Gabay's life's work is in danger. For the past 40 years, Rabbi Gabay has been building and restoring all Kivrey Tzadikim in Ukraine, and all of this could be destroyed.

Recently, following Covid-19 crisis, there has been almost no Jewish visitors at Kivrey Tzadikim and Jewish cemeteries throughout Ukraine. Antisemitism is erupting all over the world, together with growing unemployment and boredom push local gangs to unleash their frustration on our Kivrey Tzadikim and try to take over our holy sites! The desecration and disgrace is unthinkable! Immediately upon the Corona eruption, Rabbi Gabay recognized the danger and paid for special reinforcement guarding a number of Jewish cemeteries and Kivrey Tzadikim. Some of his actions include: professional guards pulling strings in high places Placing watchdogs As time passes and the crisis continues, more and more Kivrey Tzadikim and cemeteries are subject to the disgraceful desecration by the local gangs. Right now, out of thousands of sites around the world that Rabbi Gabay took care of during 40 years of his life - about 58 cemeteries and hundreds of Kivrey Tzadikim in Ukraine need special guarding that costs a fortune! many of the sites haven’t faced the problem of desecration by the local Goyim so far, and now a new protection infrastructure must be erected, one that has not existed until now! In order for these actions to succeed, additional payments are needed in the right places…! That's the order of the moment! Am Yisrael is enlisting for this significant mission To protect and guard our Kivrey Tzadikim And get to send A Personal Kvitel To Der Heiliger Baal Shem Tov On the eve of the Hillula To Send a Kvitel 02-582-90-10

...With many thanks for your consideration

תזכו למצוותאהלי צדיקים


Le projet de vie du Rav Gabai se trouve en danger Depuis 40 ans le Rav Gabai construit et rénove chaque tombe des Tsadikim en Ukraine. Tout cela est sur le point de se détruire

Dernièrement, à cause du Corona, presqu'aucun juif n'a pu se rendre sur les tombes des Tsadikim en Ukraine. L'antisémitisme qui se répand dans le monde, allié au chômage et à l'inactivité, font que les voyous se déchaînent sur les tombes des Tsadikim et essayent de prendre le contrôle des lieux saints. Une honte ! Un mépris ! Dès l'apparition du corona, le Rav Gabai a senti le danger et a loué les services de gardiennage pour protéger les lieux saints. Plus le temps passe et la crise se poursuit, et de plus en plus de tombes et cimetière ont besoin de protection contre leur dégradation À ce jour, parmi les milliers d'endroits dont le Rav Gabai s'est occupé durant 40 ans, environ 58 cimetières et des centaines de tombes de Tsadikim en Ukraine ont besoin d'une surveillance spéciale qui a un coût énorme ! Une part importante des lieux qui n'étaient pas confrontés à ce problème doit aujourd'hui y faire face. Cela nécessite la mise en place de nouveaux projets de surveillance et donc des coûts supplémentaires ! Le Peuple juif donne pour sauver ces tombes et mérite de transmettre une demande personnelle sur la tombe du Baal Chem Tov la veille de sa illoula.

Pour envoyer Composez le 02-582-90-10

תזכו למצוות

×
graf

graf
×
graf

תווים שנותרו 100


0 x 0 = 0

graf
graf
×
graf

Connecting to PCI Server...
graf
×
graf

תודה על תרומתך לאהלי צדיקים


: הסכום

: אסמכתא

back
back