תרום ע"י קמפיין ראשי

0%

יעד ₪


...אנא המתן

viznitz
viznitz
viznitz
viznitz
viznitz
viznitz
viznitz
viznitz
תרומות מיוחדות
תרומות אדמורי"ם ורבנים

תרומת קודש מאת
כ"ק מרן האדמו"ר הקוה"ט שליט"א

18,000 ש"ח

הנה"ח ישראל שלום טויב - שם היכל בית המדרש

620,000 ₪

תורמים

 
גבוה
עדכני
ישן

מתרימים


  גבוה     תורמים  

הצצה לפרויקט הבניין
מצ'ימצ'ימצ'ימצ'ימצ'ימצ'ימצ'ימצ'ימצ'ימצ'ימצ'יקבוצותבס''ד


ישועות משה

בית המדרש 'ישועות משה' ויז'ניץ אלעד


...

השם "ויז'ניץ" בעיר אלעד, כבר הפך מזמן לשם נרדף ל'תורה-תפילה-טהרה', עבור כל אחד מתושבי אלעד. כי יותר ממה שהוא 'בית מדרש', הוא 'מרכז לתורה ולתפילה'. ויותר ממה שהוא 'שטיבל' הרי הוא 'מוקד רוחני'. במהלך כל שעות היום שוקקים מבואותיו של המרכז הגדול לתורה ולתפילה בחיים של רוחניות. כבר בשעות השחר נפתחים שעריו, מכאן ואילך לא יהיה רגע אחד בו אין יהודים הנספגים בקדושה בין קירותיו. זה מטהר נשמתו במקווה הטהרה; רעהו מתכונן לתפילה בבית המדרש ולוגם מלוא לוגמיו מהוויות אביי ורבא.

קול התורה הנשמע ברמה בין בחברותות קבועות ובין בשיעורים, וכמובן שהעיקר הוא בשעת השעה המקודשת 'שיעורי תורה ברבים' כתקנת רבוה"ק, אולם המציאות מוכיחה כי לימוד התורה כראוי אינה מוגבלת לשעה זו אלא אף בכל שעות היום והלילה נמצא תמיד אברכים המשלבים תורה וחסידות יחד, בדרך השיטה הקדושה.

'על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים עומד העולם', מדגיש רביה"ק שליט"א, את פירושו של הר"ע מברטנורא, כי אינו הפירוש שהם כמו רגליים של שולחן שעליהם עומד העולם, אלא הפירוש שבשבילם נברא העולם, וחוזר ואמר רביה"ק שליט"א 'בך חותמין' במידת החסד שבך שהיא מידתו של אברהם אבינו, שלימד את כל הדורות לעתיד לבוא, איך לעשות חסד עם אחרים.

בכך מתעטרת קהילתינו הק' באלעד בפעילות חסד גדולה ביותר אשר מתנהלת כולה ע"י אברכים שלא ע"מ לקבל פרס, במגוון נושאים הכל למען הרבות אהבה ואחוה עזרה וסיוע עבור חברי קהילתנו הק'.

מקוה טהרה

כידוע מיסודות החסידות, היא הטהרה במקווה כל יום כתקנתם הק' של רבוה"ק, זכתה קהילתינו הק' באלעד לבנית מקוה פרטי של קהילתינו הק'. המקוה משוכלל ונדיר ביפיו, ומהודר מכל בחינה בגשמיות וברוחניות, המקוה נבנתה לפני למעלה מעשור במבנה עראי, ואי"ה עתיד להיבנות מחדש ברוב פאר והדר בתוך בניין בית המדרש, מקווה אשר פתוח 24 שעות ביממה, ואשר אלפי תושבי העיר נהנים לטבול בו ולקדש עצמם, כאשר לא אחד ולא שתיים אומרים כי באים הם ממרחק לבוא למקוה זו באשר רוח טהרה וקדושה מורגש בחלל אויר המקוה בשל השתיקה והרצינות האופפת את ציבור הטובלים.

...

תזכו למצוות

ישועות משה

......

With many thanks for your considerationתזכו למצוות

×
graf

graf
×
graf

תווים שנותרו 100


graf
×
graf

Connecting to PCI Server...


graf
×
graf

תודה על תרומתך לישועות משה


: הסכום

: אסמכתא

back
back