0%

יעד ₪

תרום ע"י קמפיין ראשי


תורמים

 
גבוה
עדכני
ישן

מתרימים


  גבוה     תורמים  

קבוצותבס''ד


עולם טוב יותר! עולם של גאולה

עולם טוב יותר! עולם של גאולה


...
אנחנו חסידי חב''ד, עוסקים כבר 7 שנים בשליחותו של הרבי שליט''א מלך המשיח מיליובאוויטש במבצע '7 מצוות בני נח':

שבע מצוות בני נח כוללות שישה איסורים ומצוות עשה אחת. סדרן על פי הרמב"ם:

1.     איסור עבודה זרה.

2.     ברכת השם (נאמר בלשון סגי נהור - זהו איסור על קללת שם אלוקים).

3.     איסור שפיכות דמים.

4.     איסור גילוי עריות.

5.     איסור גזל.

6.     איסור אכילת אבר מן החי.

7.     מצוות דינים - הקמת מערכת משפט.

הפעילות כוללת:

פעילות בכפרים ערביים בארץ, הדפסת כרטיסים של 7 מצוות, חוברות, ספרים, פעילות בכותל המערבי ובעיר העתיקה בירושלים עם תיירים מכל העולם וערביי ארץ ישראל.

במסגרת הפעילות העניפה בכל רחבי העולם היינו באו''ם כמה פעמים ודיברנו ב"ועידת אונסקו" העוסקת בחינוך. אנחנו בדרך לשליחה יומית כל בוקר לבני נח, סרטון מיוחד! רוצים להקים אתר עולמי בכל השפות. עם אין ספור אפשרויות. לימוד 7 המצוות ע''י רבנים שיגיעו להרצאות ברחבי העולם שנארגן בעז''ה.

לאחרונה התחלנו קמפיין פרסום נרחב ברשת וכך למשל בשבועות האחרונים פרסמנו פוסט בצרפתית בפייסבוק וכך הגענו ל-44.495 בני נח שלא הייתה שום דרך אחרת להגיע אליהם.

אשר על כן אנחנו רוצים להתפתח במיוחד ברשת, כי אנחנו מבינים ששם נמצא הפוטנציאל העצום, ולא רק בפייסבוק אלא להשתמש בכל רשת חברתית שיש.

בין שאר המצוות לבני נח, יש את הסעיף: "לא תרצח" ומי לא רוצה שהעולם יתחיל להתנהל בצורה כזו של שלום בכל העולם? כידוע הרבי שליט''א מצווה להגיע לכל בני נח בעולם ולהביא את המסר והנבואה של 'וכתתו חרבותם לאיתים'. ואך לאחרונה בזמן מבצע 'שומר החומות' כשהיו מהומות בכפרים ערביים, שמנו לב למשהו מעניין: איפה שהיינו בבתי ספר ונפגשנו עם התושבים לפני כן, ממקומות אלו לא יצא טרור כלל, משא''כ מקומות אחרים.

הרבי שליט''א הוא הראשון שמתעסק עם עניין חשוב זה! בדורות קודמים לא התעסקו עם זה וזה היה בגדר סכנה.

אנחנו בפירוש רוצים לעשות שלום בעולם! אנחנו זוכים לתגובות מדהימות, בכל פעם ששלוחים נוסעים למקומות בעולם עם כרטיסים של 7 מצוות בני נח עם כל הפרטים כולל עוד שפות של תיירים בשפות האנגלית בעיקר, רוסית וערבית, הודית ועוד.

אנחנו צריכים אתכם בתור שותפים למצווה גדולה זו! הדרך שלכם להפוך לשותפים היא קלה ביותר, ולא מצריכה מאמץ מיוחד, נכנסים לפייסבוק, פותחים שפה, העיר או המדינה שבה אנחנו רוצים לפרסם, קובעים יעד כספי וזה מגיע אוטומטית רק לבעלי שפה זו.

הרבי שליט''א שהוא מביא את הגאולה זה הפרוייקט שלו, זה כולל את האחדות בין העמים! באנו לעשות שלום! די לשפיכות דמים!

אנא תירמו לנו בעין יפה ותהיו שותפים לדבר שאף אחד לא עושה דבר כזה חשוב! זה בראש סדר העדיפויות שמה שהעולם צריך!

 

התייחסותו של הרבי שליט''א למבצע 7 מצוות בני נוח:

הרבי קורא לכל יהודי להפיץ את רעיון שבע המצוות בקרב אומות העולם, וזאת על פי פסק ההלכה שכתב הרמב"ם ש"צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי עולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח". הרבי ביאר כי אין הכוונה לכפייה בכח, אלא בהסברה נאותה וראויה, להסביר לכל אחד כי שבע מצוות אלו הם ערכי היסוד לקיום אנושות בריאה וצודקת, שתאפשר רבגוניות ותרבויות שונות יחד עם אחדות סביב האמונה בבורא העולם.

בהתוועדות משנת תשמ"ז אמר הרבי כי תקופה זו היא שעת הכושר:

"בדורות שלפנינו, כל נסיון לפעול על אומות העולם בעניני אמונה, היה כרוך עם סכנת נפשות ממש, ולכן לא הייתה אפשרות לקיים ציווי זה. מה שאין כן בדורנו - לא זו בלבד שאין כל סכנה בדבר, אלא אדרבה, פעולה כזו מוסיפה בכבודם של ישראל בעיני כל העמים, בראותם שבני ישראל דואגים לא רק לעצמם, אלא גם ליישובו של העולם כולו, על ידי זה שיתנהג על פי צדק ויושר"

כהוכחה לדבר, מביא הרבי את הסכמתו הנלהבת של נשיא ארצות הברית דאז, מר רונלד רייגן, להכריז לכל אזרחי ארצות הברית להתאחד סביב קיום שבע מצוות בני נח, וכן הצהרת שני בתי הנבחרים, הקונגרס והסנאט, לקיום שבע המצוות.

מכך הסיק הרבי: "עצם העובדה שנשיא המדינה יוצא בהכרזה גלויה על קיום שבע מצוות בני נח, צריכה להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בפעולתם של ישראל על כל באי העולם".

ואכן, הצהרות ופעולות אלו ברחבי ארצות הברית והעולם הביאו מליוני אזרחים להשתתף במבצעים השונים במהלכם קיבלו על עצמם לקיים את שבע המצוות ולהכין את העולם לקראת עידן חדש בו לא יהיו מלחמות, רעב, קנאה ותחרות - זהו עידן הגאולה.

פעולות אלה הן חוליה נוספת מפעולותיו של מלך המשיח להכנת העולם לקראת הגאולה.

עולם טוב יותר! עולם של גאולה!

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!...

תזכו למצוות

עולם טוב יותר! עולם של גאולה

......

With many thanks for your considerationתזכו למצוות

×
graf

הסכום לתרומה
כפול מספר חודשים

(ללא תפיסת מסגרת)


הסכום לתרומה
בחלוקה למס' תשלומים

(תפיסת מסגרת)graf
×
graf

תווים שנותרו 100


graf
×
graf

Connecting to PCI Server...
לבירור תרומות
0585756770

מס' עמותה: 58-0684199

urian@wor7.org

graf
×
graf

תודה על תרומתך לעולם טוב יותר! עולם של גאולה


: הסכום

: אסמכתא

back
back